headerfoto
a4d logo

Avondvierdaagse Zutphen

Helaas... ook in 2022 geen Avondvierdaagse.

Beste wandelaars, 

In september van 2021 zijn we vol goede moed gestart met de organisatie van de A4D 2022. Als snel daarna kregen we weer te maken met de effecten van het coronavirus. Helaas heeft dit ervoor gezorgd dat we onvoldoende een goede organisatie op touw konden krijgen voor de A4D 2022.

Ondanks het gegeven dat wij samen met onze partners niets liever willen dan vier avonden een geweldig wandelfeest organiseren, zijn we tot de conclusie gekomen dat de A4D Zutphen ook in 2022 geen doorgang zal vinden. Wederom is het voor ons onmogelijk om alle werkzaamheden voorafgaand aan een dergelijk groot evenement goed uit te kunnen voeren in de beperkte tijd die we nog hebben.

We hopen uiteraard dat we in 2023 eindelijk alle wandelaars, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokken in goede gezondheid mogen ontmoeten!

Tot die tijd gaan we ons volledig richten om in 2023 een onvergetelijk wandelfeest te organiseren.

Met sportieve wandelgroet, 
Namens het bestuur van de A4D Zutphen,
Margriet Nijstad
Voorzitter

A4D Zutphen

De Avondvierdaagse in Zutphen is een wandelevent voor jong en oud en werd in 2019 voor het eerst door een eigen stichting georganiseerd: de Stichting A4D Zutphen.

We hebben ons als Stichting A4D Zutphen ten doel gesteld om de avondvierdaagse te omlijsten met extra activiteiten en willen de verbinding met de gemeente Zutphen, sport en cultuur leggen. Daarvoor gaan we vier routes uitzetten in en rondom Zutphen. We gaan daarbij ons best doen om zoveel als mogelijk alle wijken van Zutphen en Warnsveld te bereiken. We hebben ook de ambitie om De Hoven in de routes te betrekken!

We starten vanaf meerdere locaties. In andere gemeenten doen ze dit al een aantal jaren en ze hebben daar goede ervaringen mee. Het biedt de mogelijkheid om ook andere delen van onze gemeente op te nemen in de routes. Alle locaties zijn goed bereikbaar met de fiets.

Op de laatste dag is er natuurlijk traditiegetrouw de gezellige intocht waarbij we de binnenstad zullen aandoen.

Er kunnen twee routes worden gelopen; de 5 km en de 10 km. De inschrijving hiervoor verloopt digitaal.

Loop gezellig mee!

Al sinds jaar en dag lopen schoolkinderen uit Zutphen, de Hoven en Warnsveld mee.

Maar het is zeker geen evenement voor scholieren alleen! Sportverenigingen, clubs, straatverenigingen, volwassen, recreanten, jongeren en ouderen; iedereen is van harte welkom om mee te lopen.

Doe mee, loop mee en geniet van de prachtige routes! Dit jaar - 2022 - helaas wéér niet, maar doe volgend jaar mee!

Richtlijnen

Wij stellen een aantal richtlijnen aan het deelnemen aan de A4D Zutphen. Dit doen we in het kader van de overzichtelijkheid en veiligheid van u als deelnemer aan de A4D Zutphen.

Richtlijnen lopers

  • Lopers mogen elkaar alleen inhalen wanneer de situatie dit toelaat.
  • Links of rechts afslaan moet tijdig en duidelijk kenbaar worden gemaakt, zodat overige verkeerdeelnemers hier rekening mee kunnen houden.
  • Alle lopers horen zich aan de verkeersregels te houden.
  • Volg de aanwijzingen op de routebeschrijving.
  • Alle aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars, of de organisatie moeten worden opgevolgd.
  • Pauzes mogen alleen worden gehouden op de aangegeven pauzeplaatsen.

Richtlijnen Groepen

Een groep mag bestaan uit maximaal 40 personen. Per 10 personen is er tenminste één groepsleider die meeloopt. Deze moet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en is verantwoordelijk voor zijn/haar groep. Omdat ook verkeersregelaars dingen over het hoofd kunnen zien, verwachten we dat je aan vooraan jouw groep loopt en kijkt of bijvoorbeeld een kruispunt daadwerkelijk vrij is. Zo behoud je zelf ook overzicht. Om de situatie overzichtelijk en veilig te houden, verzoeken we de groepsleiders om een onderlinge afstand tussen de groepen van ongeveer 30 meter aan te houden.

En verder willen we er samen met jullie vooral een gezellig feest zonder ongelukken van maken!

Reglement

Op onze Avondvierdaagse is een Reglement van toepassing. Voor 2023 moet dat nog opgesteld worden, maar om een indruk te geven: bekijk het Reglement A4D 2020.

Kosten Inschrijving

De kosten van inschrijving voor 2023 zijn nog niet bekend, maar om een indruk te geven, hieronder de kosten zoals die in 2019 golden.

Kosten voorinschrijving:

  • met medaille € 5,00 per persoon
  • zonder medaille € 4,00 per persoon

Kosten inschrijving kort voor de start:

  • met medaille € 6,00 per persoon
  • zonder medaille € 5,00 per persoon

Op de eerste dag kan er nog bij het startbureau worden aangemeld. Houdt hierbij rekening met extra drukte! Om de inschrijvingen zo vlot mogelijk af te handelen vragen we je het inschrijvingsgeld zoveel mogelijk gepast mee te nemen.

Leden van de wandelsportbond hebben in beide gevallen op vertoon van hun lidmaatschapskaart recht op € 0,50 retour bij het afhalen van hun startkaart op de 1e dag van de A4D Zutphen.

Help je mee?

De A4D Zutphen wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers die er samen de schouders onder zetten om de A4D voor de gemeente Zutphen te behouden. We zijn een leuk team met elkaar, we werken plezierig samen, hebben lol en zetten er samen de schouders onder om de A4D Zutphen te behouden.

Bij de organisatie van een dergelijk evenement komt veel kijken. Soms kunnen we niet alles doen wat we zouden willen doen en zijn extra vrijwilligers van harte welkom. Bijvoorbeeld in het technisch team die e.e.a. voor de routes opbouwt. Of iemand die het leuk vindt om als verkeersregelaar één of meerdere avonden beschikbaar te zijn. Iemand die wil helpen bij het vertrek van de
lopers, of iemand die enthousiast wordt om een bijdrage te leveren ten behoeve van de pp en communicatie. Er is altijd wel een klus die jij kunt oppakken!

Vind je het leuk en gezellig om ons te komen helpen? Meld je dan aan bij Monique Dix via info@a4d-zutphen.nl.

Ook als je maar één of twee avonden kunt helpen, ben je van harte welkom!

Sponsoren

Wij danken de volgende sponsoren voor hun bijdrage. Mede dankzij hun bijdrage kunnen wij de A4D Zutphen organiseren!