headerfoto
a4d logo

Avondvierdaagse Zutphen

Beste wandelaars,

We kunnen eindelijk echt van start, de aanmeldingen zijn geopend!
Tot 31 juli kun je je inschrijven voor de Avondvierdaagse Zutphen. Dat kan individueel, maar ook als groep. Om je als groep aan te melden moet je wel met een aantal dingen rekening houden.

In de regelementen van de Avondvierdaagse Zutphen kun je al terugvinden dat je groep uit niet meer dan 40 personen mag bestaan. Dat zijn deelnemers en begeleiders.

Als je je groep gaat inschrijven moet je rekening houden met de tijdslimiet van 15 minuten waarbinnen je je inschrijving afgerond moet hebben.

Betalen van de inschrijvingen gaat via IDeal.

Voor het goed verwerken van de inschrijving krijgt elke deelnemer en begeleider een e-mailbevestiging. Om te voorkomen dat één mailbox van een school/vereniging/organisatie helemaal volloopt, kan het zinvol zijn de e-mailadressen van deelnemers of ouders/verzorgers op te halen en deze in te vullen in de inschrijfmodule.

We wensen jullie alvast heel veel voorpret toe!

Let op: deze link gaat naar de website inschrijven.nl. Daar zijn hun privacyvoorwaarden van toepassing.

In 2024 zeker EEN AVONDVIERDAAGSE!

Beste wandelaars, 

In september van 2019 zijn we vol goede moed gestart met de organisatie van de A4D 2020. In maart 2020 en de jaren erna kregen we te maken met de effecten van het coronavirus. Vervolgens hebben we onvoldoende een goede organisatie op touw kunnen zetten voor de A4D 2023.

Gelukkig kunnen we melden dat de A4D Zutphen in 2024 doorgaat! We starten op dinsdag 10 september. Nadere info over hoe en wat volgt binnenkort.

Als bestuur van de stichting hebben we ons daarvoor sterk gemaakt en dankzij de inzet van velen gaat de A4D op dinsdag 10 september van start. We noemen graag onze ‘mede-initiatiefnemers’; Perspectief Zutphen, Zutphense Voetbal Vereniging AZC, Atletiek Vereniging Hanzesport Zutphen, Scouting Karel Doorman Zutphen, GGNet Zutphen en Anno Waterlander namens Actief Zutphen.

We verwachten een onvergetelijk wandelfeest te organiseren.

Met sportieve wandelgroet, 
Namens het bestuur van de A4D Zutphen,
Margriet Nijstad
Voorzitter

A4D ZUTPHEN

De Avondvierdaagse in Zutphen is een wandelevent voor jong en oud en werd in 2019 voor het eerst door een eigen stichting georganiseerd: de Stichting A4D Zutphen.

We hebben ons als Stichting A4D Zutphen ten doel gesteld om de avondvierdaagse te omlijsten met extra activiteiten en willen de verbinding met de gemeente Zutphen, sport en cultuur leggen. Daarvoor gaan we vier routes uitzetten in en rondom Zutphen. We gaan daarbij ons best doen om zoveel als mogelijk alle wijken van Zutphen en Warnsveld te bereiken. We hebben ook de ambitie om op termijn De Hoven in de routes te betrekken!

We starten vanaf meerdere locaties. In andere gemeenten doen ze dit al een aantal jaren en ze hebben daar goede ervaringen mee. Het biedt de mogelijkheid om ook andere delen van onze gemeente op te nemen in de routes. Alle locaties zijn goed bereikbaar met de fiets.

Er kunnen twee routes worden gelopen; de 5 km en de 7,5 km. De inschrijving hiervoor verloopt digitaal.

Anders dan voorgaande jaren starten we op dinsdag 10 september. Op vrijdag 13 september is er traditiegetrouw de gezellige intocht waarbij we de binnenstad zullen aandoen.

Loop gezellig mee!

Al sinds jaar en dag lopen schoolkinderen uit Zutphen, de Hoven en Warnsveld mee.

Maar het is zeker geen evenement voor scholieren alleen! Sportverenigingen, clubs, straatverenigingen, volwassen, recreanten, jongeren en ouderen; iedereen is van harte welkom om mee te lopen.

Doe mee, loop mee en geniet van de prachtige routes!

RICHTLIJNEN

Wij hebben een aantal richtlijnen om deel te kunnen nemen aan de A4D Zutphen. Dit doen we in het kader van de overzichtelijkheid en veiligheid van u als deelnemer aan de A4D Zutphen.

Richtlijnen lopers

  • Lopers mogen elkaar alleen inhalen wanneer de situatie dit toelaat.
  • Links of rechts afslaan moet tijdig en duidelijk kenbaar worden gemaakt, zodat overige verkeerdeelnemers hier rekening mee kunnen houden.
  • Alle lopers horen zich aan de verkeersregels te houden.
  • Volg de aanwijzingen op de routebeschrijving.
  • Alle aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars, of de organisatie moeten worden opgevolgd.

Richtlijnen Groepen

Een groep mag bestaan uit maximaal 40 personen. Per 10 personen is er tenminste één groepsleider die meeloopt. Deze moet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en is verantwoordelijk voor zijn/haar groep. Omdat ook verkeersregelaars dingen over het hoofd kunnen zien, verwachten we dat je aan vooraan jouw groep loopt en kijkt of bijvoorbeeld een kruispunt daadwerkelijk vrij is. Zo behoud je zelf ook overzicht. Om de situatie overzichtelijk en veilig te houden, verzoeken we de groepsleiders om een onderlinge afstand tussen de groepen van ongeveer 30 meter aan te houden.

En verder willen we er samen met jullie vooral een gezellig feest zonder ongelukken van maken!

Reglement

Op onze Avondvierdaagse is een Reglement van toepassing: bekijk het reglement 2024 hier. Reglement A4D 2024.

INSCHRIJVING en KOSTEN

De inschrijving en betaling gebeurt digitaal en is mogelijk in de periode tussen 7 juni 2024 en 31 juli 2024. Een link voor de inschrijving is vanaf 7 juni 2024 op deze website duidelijk vindbaar. 

De kosten van inschrijving voor 2024 zijn bekend ! 

Kosten voorinschrijving:
met medaille € 5,00 per persoon
zonder medaille € 4,00 per persoon 

Op de eerste dag is het niet mogelijk om je bij het startbureau in te schrijven. 

Leden van de wandelsportbond hebben in beide gevallen op vertoon van hun lidmaatschapskaart recht op € 0,50 retour bij het afhalen van hun startkaart op de 1e dag van de A4D Zutphen.

Help je mee?

De A4D Zutphen wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers die er samen de schouders onder zetten om de A4D voor de gemeente Zutphen te behouden. We zijn een leuk team met elkaar, we werken plezierig samen, hebben lol en zetten er samen de schouders onder om de A4D Zutphen te behouden.

Bij de organisatie van een dergelijk evenement komt veel kijken. Soms kunnen we niet alles doen wat we zouden willen doen en zijn extra vrijwilligers van harte welkom. Bijvoorbeeld in het technisch team die e.e.a. voor de routes opbouwt. Of iemand die het leuk vindt om als verkeersregelaar één of meerdere avonden beschikbaar te zijn. Iemand die wil helpen bij het vertrek van de
lopers, of iemand die enthousiast wordt om een bijdrage te leveren ten behoeve van de pp en communicatie. Er is altijd wel een klus die jij kunt oppakken!

Vind je het leuk en gezellig om ons te komen helpen? Meld je dan aan via het onderstaande formulier. Ook als je maar één of twee avonden kunt helpen, ben je van harte welkom!

Contactformulier vrijwilligers

Sponsoren

Wij danken de volgende sponsoren voor hun bijdrage. Mede dankzij hun bijdrage kunnen wij de A4D Zutphen organiseren!