Avondvierdaagse Zutphen

In 2022 (30 mei t/m 2 juni)...

Beste wandelaars, 

De afgelopen periode hebben wij als organisatie van de A4D Zutphen stilgestaan bij de huidige situatie rondom het coronavirus en het effect hiervan op de A4D 2021. Voor ons staat bij het organiseren van de A4D allereerst de gezondheid van zowel wandelaars als vrijwilligers voorop. We willen niets liever dan vier avonden een wandelfeest organiseren. We hebben gesproken over alle onzekerheden van dit moment om te bepalen of we een groot evenement als de A4D Zutphen in 2021 kunnen organiseren.

We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat de A4D Zutphen ook in 2021 geen doorgang zal vinden. Het is voor ons als organisatie onmogelijk om alle werkzaamheden voorafgaand aan dit grote evenement goed uit te kunnen voeren met teveel onzekere factoren en in de beperkte tijd die we nog hebben.  

Wij hopen alle wandelaars, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen uiteraard in 2022 in blakende gezondheid te mogen ontmoeten!

Met sportieve wandelgroet, 
Namens het bestuur van de A4D Zutphen,
Margriet Nijstad
Voorzitter

A4D Zutphen

De Avondvierdaagse in Zutphen is een wandelevent voor jong en oud en wordt dit jaar voor het eerst door een eigen stichting georganiseerd: de Stichting A4D Zutphen.

We hebben ons als Stichting A4D Zutphen ten doel gesteld om de avondvierdaagse te omlijsten met extra activiteiten en willen de verbinding met de gemeente Zutphen, sport en cultuur leggen. Daarvoor gaan we vier routes uitzetten in en rondom Zutphen. We gaan daarbij ons best doen om zoveel als mogelijk alle wijken van Zutphen en Warnsveld te bereiken. We hebben ook de ambitie om de Hoven in de routes te betrekken!

We starten vanaf meerdere locaties. In andere gemeenten doen ze dit al een aantal jaren en ze hebben daar goede ervaringen mee. Het biedt de mogelijkheid om ook andere delen van onze gemeente op te nemen in de routes. Alle locaties zijn goed bereikbaar met de fiets.

Op de laatste dag is er natuurlijk traditiegetrouw de gezellige intocht waarbij we de binnenstad zullen aandoen.

Er kunnen twee routes worden gelopen; de 5 km en de 10 km. De inschrijving hiervoor verloopt digitaal.

Loop gezellig mee!

Al sinds jaar en dag lopen schoolkinderen uit Zutphen, de Hoven en Warnsveld mee.

Maar het is zeker geen evenement voor scholieren alleen! Sportverenigingen, clubs, straatverenigingen, volwassen, recreanten, jongeren en ouderen; iedereen is van harte welkom om mee te lopen.

Doe mee, loop mee en geniet van de prachtige routes! Dit jaar - 2021 - helaas wéér niet, maar doe volgend jaar mee!

Richtlijnen

Wij stellen een aantal richtlijnen aan het deelnemen aan de A4D Zutphen. Dit doen we in het kader van de overzichtelijkheid en veiligheid van u als deelnemer aan de A4D Zutphen.

Richtlijnen lopers

  • Lopers mogen elkaar alleen inhalen wanneer de situatie dit toelaat.
  • Links of rechts afslaan moet tijdig en duidelijk kenbaar worden gemaakt, zodat overige verkeerdeelnemers hier rekening mee kunnen houden.
  • Alle lopers horen zich aan de verkeersregels te houden.
  • Volg de aanwijzingen op de routebeschrijving.
  • Alle aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars, of de organisatie moeten worden opgevolgd.
  • Pauzes mogen alleen worden gehouden op de aangegeven pauzeplaatsen.

Richtlijnen Groepen

Een groep mag bestaan uit maximaal 40 personen. Per 10 personen is er tenminste één groepsleider die meeloopt. Deze moet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en is verantwoordelijk voor zijn/haar groep. Omdat ook verkeersregelaars dingen over het hoofd kunnen zien, verwachten we dat je aan vooraan jouw groep loopt en kijkt of bijvoorbeeld een kruispunt daadwerkelijk vrij is. Zo behoud je zelf ook overzicht. Om de situatie overzichtelijk en veilig te houden, verzoeken we de groepsleiders om een onderlinge afstand tussen de groepen van ongeveer 30 meter aan te houden.

En verder willen we er samen met jullie vooral een gezellig feest zonder ongelukken van maken!

Reglement

Op onze Avondvierdaagse is een Reglement van toepassing. Voor 2022 moet dat nog opgesteld worden, maar om een indruk te geven: bekijk het Reglement A4D 2020.